Concello de Marín

Concello de Marín

Proyecto: “Intervención integral a personas con Alzheimer y familias cuidadoras”. Las actividades llevadas a cabo en este proyecto tienen como objetivo principal la atención integral y la intervención con personas con Alzheimer u otro tipo de demencias y...
Deputación de Pontevedra

Deputación de Pontevedra

PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA: “O TEU PRIMEIRO EMPREGO” EN ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS Este programa ten por finalidade facilitarlles ás e aos titulados universitarios e de ciclos superiores de formación profesional o acceso,...
Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN. Concesión da subvención para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación...
Diputación de Pontevedra

Diputación de Pontevedra

Proyecto: “Terapias no farmacológicas en pacientes con demencia”. El objetivo general de este proyecto es acercar a los pacientes diagnosticados de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas en fase leve y moderada la posibilidad de recibir tratamiento...
Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

CONSELLERIA DE ECONOMíA, EMPREGO E INDUSTRIA. SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN. – “Garantía Xuvenil: Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten persoas mozas para a realización de servizos de interese xeral e social co...
Concello de Pontevedra

Concello de Pontevedra

Proyecto: “Creando y activándote” El presente proyecto se centra en la atención directa a personas afectadas de Alzheimer u otras demencias en el ámbito funcional y cognitivo, trabajando de manera multidisciplinar en diferentes actividades relacionadas con...