CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO.
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN.
Concesión da subvención para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación
no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de persoas
desempregadas para a realización de servizos de interese social co obxecto de proporcionarlles
a experiencia e a práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.
Contratación de dúas Auxiliares de Enfermería co obxectivo de proporcionar atención básica
na saúde dos usuarios con Alzheimer ou outro tipo de demencias neurodexenerativas,
ademais dos coidados nas actividades básicas da vida diaria (ABVD`s) e así mellorar a súa
calidade de vida.
Os resultados benefician por un lado ás persoas contratadas no seu desenvolvemento e
adquisición de experiencia profesional , e por outro ós usuarios de AFAPO na mellora da súa
calidade de vida e coidados básicos da vida diaria.